Pri­vuk­li tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

O UN-u slu­ša­li

iz 70 po­du­ze­ća

Predavanje Dmi­tri­ja Dov­go­polyja slu­ša­li su pred­stav­ni­ci 70 hr­vat­skih tvrt­ki i to, iz­me­đu os­ta­lih, Agro­ko­ra, Du­ka­ta, Jam­ni­ce, Pan-Pe­ka, Kra­ša, Vin­di­je, Eric­sso­na Ni­ko­la Tes­la, Ga­vri­lo­vi­ća, Ba­de­la 1862, Pe­rut­ni­ne Ptuj, TDR-a, PPK-a, King ICT-a, Dok-Ing-a, Da­le­ko­vo­da, Za­greb mon­ta­že, Elek­tro­de Za­greb, INsig2, Teh­no­plas­ti­ke, 3. ma­ja, Pas­to­ra...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.