MAR­CEL ME­DAK

ZZT HGK

Poslovni Dnevnik - - Tržišta -

Mar­cel Me­dak, rav­na­telj Da­ru­var­skih to­pli­ca no­vi je pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma pri Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri (HGK). Me­dak je na tu funk­ci­ju iz­a­bran na sjed­ni­ci Za­jed­ni­ce zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma pri HGK odr­ža­noj 28. ruj­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.