GU­BIT­NI­CI

VAR­TEKS

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Di­oni­ca Varteksa u če­t­vr­tak je na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la po­to­nu­la 12,78 pos­to. Po­s­ljed­nja ci­je­na di­oni­ca iz­no­si­la je 15,01 ku­nu.

Var­teks Ter­mes gru­pa Frank In­gra Kon­čar Ja­dro­plov Kon­čar D&ST Auto Hr­vat­ska Ri­vi­era Po­reč Adris

15,01 200,00 775,00

9,38 532,10

98,31 1.100,00 306,32

12,25 203,00 -12,8% -5,5% -5,5% -5,3% -4,3% -4,0% -3,5% -3,5% -2,9% -3,1%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.