Nas­lov­ni­ca Tin­ti­na pro­da­na za re­kord­nih 1,3 mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Nas­lov­na stra­na stri­pa “Tin­tin u Ame­ri­ci” iz 1932., ko­ja je 2008. pro­da­na za 780.000 eura, u su­bo­tu je po­nov­no pro­da­na za re­kord­nih vi­še od 1,3 mi­li­ju­na eura obo­ža­va­te­lju Tin­ti­no­vih pus­to­lo­vi­na. Ko­ri­ce na ko­ji­ma je i pot­pis auto­ra Her­gea pro­da­ne su kup­cu ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man, a ri­ječ je o svjet­skom re­kor­du pos­tig­nu­tom za ori­gi­nal­ni cr­tež za strip.

PD

Strip je nas­tao 1932.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.