Uhren­holt

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vaša biv­ša kom­pa­ni­ja u Dan­skoj, Uhren­holt ima pro­met kao Podravka, 550 mil. eura, a za­poš­lja­va 600 lju­di... Toč­no, ali Uhren­holt je uglav­nom tr­go­vač­ka tvrt­ka i ima pu­no pu­no ma­nji udio pro­izvod­nje, to je ne­us­po­re­di­vo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.