U Za­gre­bu 72.000 tu­ris­ta, pu­no onih iz Azi­je

No­će­nja čak 16 pos­to vi­še

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Za­greb su u svib­nju po­sje­ti­la 71.694 tu­ris­ta, a os­tva­ri­li su 124.523 no­će­nja, što je pre­ma is­tom lanj­skom mje­se­cu po­rast od 10 pos­to u do­las­ci­ma i čak 16 pos­to u no­će­nji­ma, po­hva­li­li su se iz za­gre­bač­ke Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce. Kao za­nim­lji­vost is­ti­ču da su se po bro­ju do­la­za­ka na pr­vih pet mjes­ta naš­li gos­ti i iz da­le­ko­is­toč­nih ze­ma­lja, pa ta­ko uz Nje­mač­ku i SAD, ko­ji se na­la­ze na 1. i 2. mjes­tu, Za­greb ugoš­ću­je sve vi­še tu­ris­ta iz Ja­pa­na, Ko­re­je te os­ta­lih azij­skih ze­ma­lja. Od si­ječ­nja do svib­nja Za­greb je po­sje­ti­lo pet pos­to vi­še gos­ti­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.