Iz­vuk­li smo du­bro­vač­ke zi­di­ne iz mra­ka

Tvrt­ka Luk­še Ja­ko­bu­ši­ća za svje­tlos­ni inženjering LED ra­s­vje­tom osva­ja ho­te­le na ju­gu Hr­vat­ske

Poslovni Dnevnik - - PRIČA O USPJEHU -

fa­za GO­TO­VO Os­vjet­lje­nje vanj­ske-kop­ne­ne stra­ne stra­ne zi­di­na. Os­vjet­lje­ne su kom­bi­na­ci­jom LED ra­s­vje­te i ke­ra­mič­kih me­tal ha­lo­ge­nih re­flek­to­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.