Ro­nald van der vis

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Es­pri­ta Ro­nald van der Vis na­pus­tio je kom­pa­ni­ju. On je već dru­gi vi­so­ki duž­nos­nik kom­pa­ni­je ko­ji od­la­zi s po­lo­ža­ja u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci. Bur­ze su od­mah re­agi­ra­le na van der Vi­so­vu od­lu­ku pa su di­oni­ce Es­pri­ta na Hon­g­kon­škoj bur­zi po­to­nu­le za 22 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.