Ta­gli­at­ta s v rga­njim a

Poslovni Dnevnik - - IN & OUT -

Če­ti­ri ko­ma­da ju­ne­ćeg bif­te­ka is­pec ite ta­ko da im ko­ric a bu­de tam­na, a unu­traš­njost ru­ži­čas­ta pa ih pus­ti­te da dah nu oko 2mi­nu­te.P oseb­no na mas­li­no­vim uljem pre­ma­za­noj ta­vi vr­lo krat­ko zaz­la­ti­te 10 dag pre­po­lov­lje­nih ma­njih vr­ga­nja, a u dru­goj pro­dins­taj­te 15 dag mla­dog špi­na­ta za­jed­no s po po­la žlic e pinjola i sje­men­ki od bu­će.Ta­da sva­ki bif­tek iz­re­ži­te u spo­je­ne tan­ke plo­škic e, po­so­li­te krup­nom so­lju i ser­vi­raj­te na pod­lo­zi od špi­na­ta i pre­krij­te zaz­la­će­nim vr­ga­nji­ma.So­vom ta­gl­li­atom umjes­to vr­ga­nja iz­vr­s­no se sla­žu li­si­čar­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.