Ma­lin Hol­m­berg

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ma­lin Hol­m­berg no­va je pred­sjed­ni­ca Upra­ve Tele2 Hr­vat­ska. Vi­vek Shar­ma vra­ća se na po­zi­ci­ju ko­mer­ci­jal­nog di­rek­to­ra. Hol­m­berg je pri­je do­la­ska u Tele2 bi­la na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma u tvrt­ka­ma Vo­da­fo­ne, Ma­ra­kon Asso­ci­ates i A. T. Ke­ar­ney.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.