Br­zim bro­dom do Bra­ča

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Split Us­pos­tav­lje­na je se­zon­ska br­zo­brod­ska li­ni­ja pre­ma oto­ku Bra­ču, Split – Pos­ti­ra – Pu­čiš­ća – Pov­lja, ko­ja će se odr­ža­va­ti od 22. lip­nja do 9. ruj­na 2012., s dva po­vrat­na pu­to­va­nja tjed­no, pri­op­će­no je ju­čer iz Agen­ci­je za obal­ni li­nij­ski po­mor­ski pro­met. Li­ni­ju će odr­ža­va­ti na­ci­onal­ni bro­dar Ja­dro­li­ni­ja, i to pet­kom i ne­dje­ljom. Po­las­ci iz Spli­ta pre­dvi­đe­ni su za 9,30 sa­ti, a po­vra­tak iz Po­va­lja u 15 sa­ti. Bu­du­ći da je ri­ječ o se­zon­skoj li­ni­ji, na nju se ne pri­mje­nju­ju pov­las­ti­ce otoč­ne ta­ri­fe, na­vo­de u Agen­ci­ji za obal­ni li­nij­ski po­mor­ski pro­met.

PIXSELL

Se­zon­ska li­ni­ja od Spli­ta do is­toč­ne oba­le oto­ka vo­zi dva­put tjed­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.