ŽE­NA, MAJ­KA, MAGISTRICA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Fa­ni hor­Vat, part­ne­ri­Ca žeLj­ka ke­ru­ma, ma­gis­tri­raLa je na njaVri­noj Za­gre­Bač­koj ško­Li Za eko­no­mi­ju i me­nadž­ment

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.