vi­zi­ona­ri i li­de­ri

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Za rje­še­nje bi­lo ko­jeg pro­ble­ma bit­no je zna­ti ko­ga pi­ta­ti za sa­vjet Jim Rohn po­du­zet­nik ne Za­bo­ra­vi­te da vaš su­rad­nik mo­že ima­ti is­te ma­ne kao i vi Le­igh Ste­in­berg sport­ski me­na­džer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.