Pro­izvod­nja ku­ku­ru­za pa­la 17 pos­to

Sta­tis­ti­ka o ži­ta­ri­ca­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

UHr­vat­skoj je la­ni na 263 ti­su­će hek­ta­ra pro­izve­de­no 1,7 mi­li­ju­na to­na ku­ku­ru­za, što je 17% ma­nje ne­go u go­di­ni pri­je, po­ka­zu­ju po­da­ci dr­žav­nih sta­tis­ti­ča­ra. Os­tva­re­na pro­sječ­na pro­izvod­nja po hek­ta­ru iz­no­si­la je 6,5 to­na, što je osjet­no ma­nji pri­nos ne­go 2014., kad je bio 8,1 to­nu. Pro­izvod­nja še­ćer­ne re­pe sma­nje­na je 46 pos­to, na 757 ti­su­ća to­na, sun­co­kre­ta pak 6 pos­to, na 93 ti­su­će to­na. Za dva pos­to, na 126 ti­su­ća to­na, pa­la je pro­izvod­nja lu­cer­ne.

Rast pro­izvod­nje za­bi­lje­žen je kod krum­pi­ra, so­je i si­laž­nog ku­ku­ru­za. Krum­pi­ra je na osam ti­su­ća hek­ta­ra pro­izve­de­no 145 ti­su­ća to­na ili 6 pos­to vi­še. Pri­rod po hek­ta­ru iz­no­sio je 17,6 to­na, za raz­li­ku od 2014., kad je bio 16 to­na po hek­ta­ru. Pro­izvod­nja so­je je po­ve­ća­na 49 pos­to, na 195 ti­su­ća to­na, a si­laž­nog ku­ku­ru­za­če­ti­ri pos­to, na 1,06 mi­li­ju­na to­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.