IZ PIMCA OTIŠ­LO JOŠ 1,1 MI­LI­JAR­DA DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Od­lje­vi iz ne­ka­da naj­ve­ćeg obvez­nič­kog inves­ti­cij­skog fon­da na svi­je­tu ne pres­ta­ju. Ti­je­kom si­ječ­nja ove go­di­ne iz Pim­co To­tal Re­turn fon­da otiš­lo je 1,1 mi­li­jar­da do­la­ra, una­toč to­me što je proš­log mje­se­ca os­tva­rio pri­nos od 1,02 pos­to. Za us­po­red­bu, kon­ku­ren­ti su u pro­sje­ku bi­lje­ži­li 0,4 pos­to pri­no­sa. Ti­tu­lu naj­ve­ćeg fon­da Pim­co To­tal Re­turn iz­gu­bio je la­ni na­kon što ga od ruj­na 2014. vi­še ne vo­di “kralj obvez­ni­ca” Bill Gross.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.