Berlin ne­će pro­da­ti Go­eb­bel­so­vu vi­lu

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA -

Ne­ka­daš­nja vi­la biv­šeg na­cis­tič­kog mi­nis­tra pro­pa­gan­de Jo­seph Go­eb­bel­sa te­ret je nje­zi­nom vlas­ni­ku, gra­du Ber­li­nu, ko­ji je odus­tao od to­ga da pro­da ima­nje ka­ko ne bi pa­lo u “po­greš­ne ru­ke”. Tu ve­li­ku pri­zem­ni­cu u Bran­den­bur­škoj šu­mi Go­eb­bels je ko­ris­tio kao vi­ken­di­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.