U nje­mač­kom Le­go­lan­du naj­vi­ši ne­bo­de­ri na svi­je­tu

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA -

U te­mat­skom par­ku Le­go­land u nje­mač­ko­me Güen­z­bur­gu, od le­go koc­ki­ca iz­gra­dit će se ko­pi­je pet naj­vi­ših ne­bo­de­ra na svi­je­tu, a po­sje­ti­te­lji će ih mo­ći vi­dje­ti od 19. ožuj­ka. Gra­đe­vi­ne su nas­ta­le od čak 400.000 le­go koc­ki­ca, a bit će po­dig­nu­te u omje­ru 1:150. Me­đu ne­bo­de­ri­ma je naj­vi­ši Burj Kha­li­fa. U Du­ba­iju je vi­sok 828 me­ta­ra, a u Le­go­lan­du će do­seg­nu­ti pet me­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.