BROJ UH­LJE­BA ĆE SE SMA­NJI­TI KA­DA SE SMA­NJI BROJ MJES­TA NA KO­JA SE MO­GU UHLJEBITI.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ko­ris­nik Twixer na čla­nak o za­poš­lja­va­nju u dr­žav­nim tvrt­ka­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.