MO­JI PRI­ORI­TE­TI BIT ĆE RAS­TE­RE­ĆE­NJE PRO­IZVO­ĐA­ČA, PO­TI­CA­NJE UDRU­ŽI­VA­NJA I ZEM­LJIŠ­NA RE­FOR­MA. UVEST ĆE­MO PO­REZ NA NEO­BRA­ĐE­NO ZEM­LJI­ŠTE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

DA­VOR RO­MIĆ

mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.