Re­na­ul­to­va do­bit ve­ća za 50 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Do­bit

Re­na­ul­ta po­ras­la je proš­le go­di­ne go­to­vo 50 pos­to za­hva­lju­ju­ći snaž­noj prodaji no­vih mo­de­la, me­đu­tim zbog kri­ze na ru­skom tr­ži­štu taj je fran­cu­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la otpisao dio udje­la u Av­toVAZu, pro­izvo­đa­ču La­de.

Pre­ma u pe­tak objav­lje­nom pos­lov­nom iz­vješ­ću, čis­ta do­bit Re­na­ul­ta do­seg­nu­la je la­ni 2,82 mi­li­jar­de eura, dok je go­di­nu da­na pri­je iz­no­si­la 1,89 mi­li­jar­di. Pri­ho­di tvrt­ke po­ras­li su, pak, za 10,4 pos­to na 45,33 mi­li­jar­di eura. U pri­op­će­nju se na­vo­di i da je Re­na­ult otpisao 620 mi­li­ju­na eura od svog 37pos­tot­nog udje­la u Av­toVAZu.

Skok na 2,8 mi­li­jar­di eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.