JA­PAN­SKA EKO­NO­MI­JA

Vi­še od oče­ki­va­nja OS­LA­BI­LA ZA 1,4 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ja­pan­sko gos­po­dar­stvo pa­lo je u po­s­ljed­njem tro­mje­se­čju za 1,4 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, vi­še ne­go što se oče­ki­va­lo, što je još je­dan uda­rac re­for­m­skoj po­li­ti­ci vla­de Shin­za Abea. Bru­to do­ma­ći pro­izvod (BDP) pao je u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju i u od­no­su na pret­hod­ni kvar­tal, za 0,4 pos­to, što je ta­ko­đer ve­ći pad ne­go što se oče­ki­va­lo. U an­ke­ti Re­uter­sa ana­li­ti­ča­ri su oče­ki­va­li pad na kvar­tal­noj ra­zi­ni za 0,3, a na go­diš­njoj za 1,2 pos­to. Osob­na po­troš­nja, ko­ja či­ni oko 60 pos­to BDP-a, pa­la je 0,8 pos­to što po­ka­zu­je da sti­mu­la­tiv­na po­li­ti­ka vla­de ni­je da­la re­zul­ta­te.

Pre­mi­jer Shinzo Abe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.