VEL­PRO PRED­STA­VIO POMUDU

Vi­jes­ti //// ME­SA ZA HORECA KUP­CE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vel­pro je u Mis­tri­nu ro­vinj­skom ho­te­lu Lo­ne pred­sta­vio svo­ju po­nu­du vr­hun­skog me­sa na­mi­je­nje­nog HoReCa kup­ci­ma. Spe­ci­ja­li­te­te od me­sa iz po­nu­de Vel­proa pri­pre­mao je An­drew Ga­skin iz V. Bri­ta­ni­je, glav­ni chef kuhinje u tri ro­vinj­ska ho­te­la Ma­is­tre. Vel­pro se ka­ni po­zi­ci­oni­ra­ti kao part­ner luk­suz­nim ugos­ti­te­lji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.