iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARKO PIPUNIĆ

AKO EVEN­TU­AL­NO I DO­ĐE DO GA­ŠE­NJA ŠE­ĆE­RA­NA U HR­VAT­SKOJ OSJEČ­KA ŠE­ĆE­RA­NA SI­GUR­NO ĆE BI­TI ZAD­NJA. NE­ĆE SE UGA­SI­TI DOK GOD IMA ŠE­ĆER­NE RE­PE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.