EU­ROP­SKE BUR­ZE VEĆ

DRU­GI DAN U MI­NU­SU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na europ­skim su bur­za­ma u uto­rak ci­je­ne di­oni­ca pa­le dru­gi dan za­re­dom, a zbog pa­da ci­je­na me­ta­la, na­kon loših gos­po­dar­skih po­ka­za­te­lja iz Ki­ne, pod naj­ve­ćim je pri­ti­skom ru­dar­ski sek­tor. FTSEu­ro­first in­deks 300 vo­de­ćih europ­skih di­oni­ca bio je oko 11 sa­ti u mi­nu­su 1,3 pos­to, na­kon što je u po­ne­dje­ljak skliz­nuo 0,3 pos­to. Lon­don­ski FTSE bio je oko 17 sa­ti na gu­bit­ku 1,2 pos­to, na 6104 bo­do­va, dok je fran­k­furt­ski DAX os­la­bio 1,3 pos­to, na 9653 bo­do­va. Za is­to­vjet­ni pos­to­tak u mi­nu­su je bio i pa­ri­ški CAC na 4391 bod.

RE­UTERS

DAX pao pre­ko je­dan pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.