VE­ĆI­NA INVES­TI­CIJ­SKIH FON­DO­VA

U DO­BIT­KU

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Me­đu inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma pre­ma po­da­ci­ma por­ta­la Hr­por­t­fo­lio i u po­ne­dje­ljak su do­bit­ni­ci bi­li u ve­ći­ni. Na­ime, 47 je inves­ti­cij­skih fon­do­va ili 60,26 pos­to bi­lje­ži­lo do­bit­ke, dok ih je 30 ili 38,46 pos­to bi­lje­ži­lo gu­bit­ke. Pri­tom je vri­jed­nost tek jed­nog fon­da os­ta­la ne­pro­mi­je­nje­na. Me­đu di­onič­kim fon­do­vi­ma i da­lje su do­bit­ni­ci u ve­ći­ni. Na­ime, 18 je fon­do­va bi­lje­ži­lo je rast, a 10 pad vri­jed­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.