iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

SVU­DA MO­ŽE BI­TI KRI­MI­NA­LA, PA I U HNB-U. ALI OVO DO­ŽIV­LJA­VAM KAO JEF­TIN PO­LI­TIČ­KI TRIK... DILETANTSKI JE JU­RI­ŠA­TI NA HNB, A ZA­NE­MA­RI­TI DRU­GE CR­NE RU­PE NA­ŠEG DRUŠ­TVA

LU­KA BR­KIĆ Fa­kul­tet po­li­tič­kih zna­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.