SKLIZNULI EUROP­SKI BUR­ZOV­NI IN­DEK­SI

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Na europ­skim su bur­za­ma u uto­rak in­dek­si pa­li, pod pri­ti­skom pa­da ci­je­na di­oni­ca u ru­dar­skom i ener­get­skom sek­to­ru zbog kli­za­nja ci­je­na si­ro­vi­na. FTS-Eu­ro­first in­deks 300 vo­de­ćih europ­skih di­oni­ca bio je oko 11 sa­ti u mi­nu­su 0,9 pos­to, na 1344 bo­da, na­kon što je u po­ne­dje­ljak oja­čao 0,7 pos­to. Lon­don­ski FTSE bio je is­to­dob­no na gu­bit­ku 0,6 pos­to, na 6137 bo­do­va, dok je fran­k­furt­ski DAX os­la­bio 0,45 pos­to, na 9945 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC 0,80 pos­to, na 4471 bod. Naj­vi­še je, za 4,3 pos­to, po­to­nuo STOXX Eu­ro­pe 600 in­deks ru­dar­skog sek­to­ra, što je po­s­lje­di­ca pa­da ci­je­na in­dus­trij­skih me­ta­la. pd

RE­UTERS

DAX je os­la­bio po­la pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.