Zbog ra­nog Us­kr­sa ma­nje gos­ti­ju u Is­tri

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - db

Ti­je­kom us­kr­s­nih blag­da­na na is­tar­skom po­lu­oto­ku bo­ra­vi oko 17 ti­su­ća gos­ti­ju ko­ji bi tre­ba­li os­tva­ri­ti oko 55 ti­su­ća no­će­nja, a ri­ječ je o tu­ris­tič­kom pro­me­tu ko­ji je 10 do 15 pos­to ma­nji ne­go la­ni. U Tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci pro­cje­nju­ju da je raz­log pa­du po­naj­vi­še u ra­ni­jem Us­kr­su. Is­to ta­ko, oče­ku­je se da će pred­se­zo­na biti na ra­zi­ni lanj­ske.

D.M./PIX

Sti­glo 17.000 tu­ris­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.