80.000

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI DNEVNIK -

če­tvor­nih me­ta­ra

za­uzi­mat će pro­izvod­ni kom­pleks ame­rič­ke tvornice Le­ar u No­vom sa­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.