POLJSKI MIROVINCI OPET NA UDA­RU VLA­DE

Pi­onir­ski pro­jekt BUR­ZE&FINANCIJE Glu­mi­ca Sa­nja Dra­ku­lić ko­mer­ci­ja­li­zi­ra­la je­dins­tve­nu ba­zu po­da­ta­ka PODUČITI IH SAMOPREZENTACIJI TE ZASTUPATI NJIHOVE INTERESE NA INO­ZEM­NOM I DO­MA­ĆEM TR­ŽI­ŠTU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sa­nja Dra­ku­lić,

Du­art Eu­ro­pe­an Ac­tors Plat­form

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.