DUŽIĆ KUPIO I HOTEL &MARINU MILNA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Wa­ter­man gru­pa brač­kog po­vrat­ni­ka Ma­ri­ja­na Du­ži­ća pre­uze­la je Milna hotel&marinu, ko­ji će u 2017. bi­ti ob­nov­ljen kao bu­tik hotel. U sas­ta­vu Sv­pe­tr­vs ho­te­la pos­lu­ju Wa­ter­man Sv­pe­tr­vs Re­sort, Hotel i Vil­la Osam, kamp Be­ach Vil­la­ge i WaMa­ša ter­man Ho­li­day Club.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.