28

Poslovni Dnevnik - - Iskustvozlatavrijedi -

mi­li­ju­na ku­na

vri­jed­nost je dva pro­jek­ta ko­je je Mi­nis­tar­stvo ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va pri­pre­mi­lo za os­na­ži­va­nje druš­tve­nog po­du­zet­niš­tva u 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.