SLOVENSKE MLJEKARE IZVOZIT ĆE U KI­NU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ljub­ljan­ske mle­kar­ne, Mle­kar­na Ce­le­ia, Po­mur­ske mle­kar­ne i Mle­kar­na Pla­ni­ka do­bi­le su od ki­ne­skih vlas­ti ko­nač­nu do­zvo­lu za re­gis­tra­ci­ju za izvoz mli­ječ­nih ppro­izvo­da u Ki­nu. Slo­ve­ni­ja zbog ru­skog em­bar­ga i uki­da­nja mli­ječ­nih kvo­ta već dugo nas­to­ji pro­na­ći no­va tr­ži­šta za slovenske pro­izvo­đa­če mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­izvo­da. Iz­gle­di su ve­li­ki, po­seb­no za izvoz u Ki­nu, jer do­zvo­la za re­gis­tra­ci­ju iz­vo­za mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­izvo­da u toj zem­lji otva­ra ve­li­ko tr­ži­šte.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.