iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - NIR YELINEK sa­vjet­nik u agen­ci­ji Invest in Isra­el

ZEM­LJE ULA­GA­ČE OBIČ­NO PRIV­LA­ČE

NI­SKIM POREZIMA. IPAK, NI­JE SVE U POREZIMA. VAŽ­NA JE I BIROKRACIJA, OD­NOS­NO U KO­JOJ MJE­RI OTEŽAVA ILI OLAKŠAVA POS­LO­VA­NJE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.