Masovnu robotizaciju u Kini pokreću eu­rop­ske tvrt­ke

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Pro­izvo­đa­či in­dus­trij­skih ro­bo­ta is­ti­ču da je Ki­na su­per­važ­no tr­ži­šte jer vla­da po­ti­če osu­vre­me­nji­va­nje pro­izvod­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.