Polj­ska bi ot­ku­pi­la ban­ke od stra­na­ca, pre­ma­lo su do­ma­će

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Na­ci­ona­li­za­ci­ja Oko 60% ih je u ino­zem­nom vlas­niš­tvu, što dr­ža­vu za­bri­nja­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.