U ZAGREBU PO­VE­ĆA­NA NA 6608 KUNA

//// PROSJEČNA PLAĆA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Prosječna plaća u Zagrebu za ožu­jak je iz­no­si­la 6608 kn i bi­la je 0,03% ve­ća nego za ve­lja­ču, po­da­ci su grad­skog odje­la za sta­tis­ti­ku. U gos­po­dar­stvu je pro­sjek 6510 kn, u iz­van­gos­po­dar­skim dje­lat­nos­ti­ma 6770 kn. Naj­ve­će pla­će ima­li su rad­ni­ci u te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma (11.455 kn), a naj­ni­že u za­štit­nim i is­traž­nim dje­lat­nos­ti­ma (3503 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.