HNB BANKAMA PLASIRAO 80 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka (HNB) u po­ne­dje­ljak je na re­dov­noj obrat­noj re­po auk­ci­ji bankama pla­si­ra­la 80 mil. kn po fik­s­noj sto­pi 0,50 pos­to. Da­tum na­mi­re je 29. lip­nja, a re­ot­ku­pa 6. sr­p­nja. U sri­je­du dos­pi­je­va, pak, 90 mi­li­ju­na ku­na, pla­si­ra­nih bankama na proš­lo­tjed­noj re­dov­noj re­po auk­ci­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.