RAST INDUSTRIJSKE PRO­IZVOD­NJE 4,1 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

In­dus­trij­ska pro­izvod­nja u BiH za­bi­lje­ži­la je rast od 4,1% u pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne, po­da­ci su Agen­ci­je za sta­tis­ti­ku BiH. Mo­tor ras­ta industrijske pro­izvod­nje je pre­ra­đi­vač­ka in­dus­tri­ja s po­ve­ća­njem od 6,3%. Naj­ve­ći do­pri­nos ras­tu u sklo­pu pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je da­la je in­dus­tri­ja na­mje­šta­ja s po­ras­tom pro­izvod­nje od 48,3%. Pro­izvod­nja pre­hram­be­nih pro­izvo­da za­bi­lje­ži­la je rast od 11 pos­to. Pro­izvod­nja kok­sa i n af­t­nih de­ri­va­ta za­bi­lje­žen je pad od 14%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.