Ka­len­dar važ­nih do­ga­đa­ja po žu­pa­ni­ja­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

VARAŽDINSKA ŽU­PA­NI­JA Špan­cir­fest ulič­ni fes­ti­val ko­ji se odr­ža­va po va­ra­ždin­skim uli­ca­ma i tr­go­vi­ma 19.08. - 28.08. 2016, Va­ra­ždin Dan Va­ra­ždin­ske žu­pa­ni­je 8. ruj­na 2016. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽU­PA­NI­JA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.