iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

EU­RO­PA TRPI ŠTETE U MILIJARDAMA EURA ZBOG SANKCIJA RU­SI­JI. TE SANK­CI­JE NI­TI SU ODRŽIVE NI­TI KORISNE A EU­RO­PA SE MO­ŽE NA­ĆI NA MARGINI IVAN JA­KOV­ČIĆ zas­tup­nik u Eu­rop­skom par­la­men­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.