iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

NE BUDU LI PLA­ĆE JAV­NIH SLUŽBENIKA ZA SIJEČANJ ŠEST POSTO VE­ĆE, POKRENUT ĆE­MO TUŽBE I TUŽITI VLADU ZA DUG ZA ČITAVU 2016. I SIJEČANJ 2017. GO­DI­NE VILIM RIBIĆ pred­sjed­nik Ma­ti­ce hr­vat­skih sin­di­ka­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.