Bur­ze ‘u cr­ve­nom’

Pad ci­je­na Na­ja­va ‘tvr­dog’ Brexi­ta ne­ga­tiv­no se odra­zi­la na di­oni­ce

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Fran­k­furt Ci­je­ne ve­ći­ne di­oni­ca na europ­skim bur­za­ma u uto­rak su se spus­ti­le, po­naj­vi­še u ru­dar­skom i auto­mo­bil­skom sek­to­ru na­kon obja­ve go­vo­ra pre­mi­jer­ke The­re­se May u ko­jem je naj­a­vi­la “tvr­di” Brexit. Pa­ne­urop­ski STOXX 600 in­deks oko 16.45 sa­ti stag­ni­rao je na 363 bo­do­va. Is­to­dob­no, lon­don­ski FTSE in­deks oslabio je vi­še od je­dan posto na 7250 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC za 0,25 posto, na 4870 bo­do­va. Nje­mač­ki DAX bio je u bla­gom pluLar­ry su od 0,1 posto na 11.567 bo­do­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.