CROBEX SKOČIO 1% NA

NAJVIŠU RA­ZI­NU OD 2011.

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na Za­gre­bač­koj su bur­zi proš­lo­ga tjed­na CROBEX in­dek­si po­ras­li ma­lo ma­nje od je­dan pos­to, uz ne­što ni­ži pro­met ne­go tje­dan da­na pri­je. CROBEX je skočio proš­lo­ga tjed­na 0,99 pos­to, na 2096 bo­do­va, što je nje­go­va no­va naj­vi­ša ra­zi­na još od 4. ko­lo­vo­za 2011. go­di­ne. Taj in­deks oja­čao je ta­ko već pe­ti tje­dan zaredom. CROBEX10 po­ras­tao je, pak, 0,88 pos­to, na 1210 bod, najvišu ra­zi­nu od 1. sr­p­nja 2011. go­di­ne. Re­dov­ni pro­met iz­no­sio je proš­lo­ga tjed­na ot­pri­li­ke 45 mi­li­ju­na ku­na, što je 20 mi­li­ju­na ma­nje ne­go tje­dan da­na ra­ni­je.

P.M./PIX

Us­pon do go­to­vo 2100 bo­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.