FONDOVI RASLI I SEDMI UZASTOPNI TJE­DAN

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ised­mi uzastopni tje­dan, pre­ma po­da­ci­ma Hr­por­t­fo­li­ja, me­đu 79 otvo­re­nih inves­ti­cij­skih fon­do­va prev­la­da­li su do­bit­ni­ci. Tje­dan je po­ras­tom vri­jed­nos­ti za­klju­či­lo 39 fon­do­va, pa­lo ih je 38, a dva fon­da su za­bi­lje­ži­la tje­dan bez pro­mje­ne vri­jed­nos­ti. Po­rast ve­ći od je­dan pos­to bi­lje­že dva fon­da, a vi­še od je­dan pos­to pa­la su če­ti­ri fon­da. Na ljes­tvi­ci de­set fon­do­va s naj­ve­ćim ras­tom, osam su mjes­ta za­uze­li di­onič­ki, a po jed­no mjes­to mje­šo­vi­ti i po­seb­ni fond. Tjed­ne pro­mje­ne svih fon­do­va kre­ta­le su se u ras­po­nu od +3,16 pos­to do -1,54 pos­to.

Pri­no­si u ras­po­nu od +3,16% do -1,5%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.