INVES­TI­CIJ­SKI FON­DO­VI U PLU­SU DVA MJE­SE­CA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Io­smi uzas­top­ni tje­dan, pre­ma po­da­ci­ma Hr­por­t­fo­li­ja, me­đu 79 otvo­re­nih inves­ti­cij­skih fon­do­va prev­la­da­li su do­bit­ni­ci. Tje­dan su po­ras­tom vri­jed­nos­ti za­klju­či­la 62 fon­da, pa­lo ih je 15, a dva fon­da su za­bi­lje­ži­la tje­dan bez pro­mje­ne vri­jed­nos­ti. Po­rast ve­ći od je­dan pos­to bi­lje­ži 11 fon­do­va, a ni­ti je­dan fond ni­je pao vi­še od je­dan pos­to. Na ljes­tvi­ci de­set fon­do­va s naj­ve­ćim ras­tom de­vet su mjes­ta za­uze­li di­onič­ki fon­do­vi, a jed­no mjes­to po­seb­ni fond. Tjed­ne pro­mje­ne svih fon­do­va kre­ta­le su se u ras­po­nu od +2,52 pos­to do -0,55 pos­to. od po­čet­ka 2017. naj­ve­ći po­rast me­đu di­onič­kim fon­do­vi­ma bi­lje­žI Er­ste Adri­atic Equ­ity (+6,97%).

FO­TO­LIA

Proš­li tje­dan ras­la su 62 fon­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.