BRAZIL PRE­KI­NUO DVI­JE GO­DI­NE DUGU RECESIJU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bra­zil­sko gos­po­dar­stvo u pr­va tri mje­se­ca 2017. go­di­ne po­ras­lo je za je­dan pos­to, iz­a­šav­ši ti­me iz naj­du­lje recesiju u po­vi­jes­ti zem­lje, po­ka­zu­ju služ­be­ni po­da­ci. Rast BDP-a do­la­zi na­kon dvi­je go­di­ne ne­pre­kid­nog pa­da, ti­je­kom ko­jeg je gos­po­dar­stvo po­to­nu­lo za 8 pos­to. Sad je po­tak­nu­to re­kord­nom že­tvom so­je, jed­ne od glav­nih iz­voz­nih pro­izvo­da. Ana­li­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju da je ra­no za slav­lje i da bi Brazil u bli­skoj bu­duć­nos­ti po­nov­no mo­gao ući u recesiju. Ne­za­pos­le­nih je čak 14 mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.