iz­ja­va da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

NA­ŠE KAMATNE STOPE NE­ĆE BI­TI VI­ŠE OD 4 POS­TO, UZ NIŽE NAKNADE I TRANPARENTNIJE POS­LO­VA­NJE, BEZ ZVIJEZDICA I SITNIH SLOVA

GORAN JERAS upra­vi­telj Za­dru­ge za etič­no fi­nan­ci­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.