Već su se iz­bo­ri­li

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­bi­li oz­na­ku iz­vor­nos­ti

Na ra­zi­ni EU Hr­vat­ska do danas ima če­ti­ri mas­li­no­va ulja za­šti­će­na oz­na­ka­ma iz­vor­nos­ti. To su: Ek­s­tra dje­vi­čan­sko mas­li­no­vo ulje Cres, Krč­ko mas­li­no­vo ulje, Šol­tan­sko mas­li­no­vo ulje i Kor­ču­lan­sko mas­li­no­vo ulje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.