260 ti­su­ća pro­met­nih ne­sre­ća

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

iz­bje­ći će se 2025. u SAD-u, Ki­ni i Nje­mač­koj za­hva­lju­ju­ći po­ve­zi­vos­ti

go­di­ne”, ka­zao je Ho­he­isel. Za svr­he is­tra­ži­va­nja Bos­ch i Prog­nos na­pra­vi­li su iz­ra­ču­ne za SAD, Ki­nu i Nje­mač­ku. Pre­ma nji­ma, go­diš­nje će se u te tri zem­lje iz­bje­ći vi­še od 260.000 ne­sre­ća (SAD 210.000, Ki­na 20.000,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.